TEMELJI IMANA U SVJETLU SUVREMENOG DOBA 9

Muhammed Kutb TEMELJI  IMANA U SVJETLU SUVREMENOG DOBA I - VJEROVANJE U ALLAHA   c)      Znakovi Allahove, dž.š., neograničene moći u blagodatima koje je podario ljudima: "I stoku On za vas stvara; njome se od hladnoće štitite, a i drugih koristi imate, njome se najviše i hranite; ona vam je ukras kad je sa ispaše vraćate i kad je na pašu izgonite, a nosi vam i terete u mjesta u koja bez valike muke ne biste stigli – Gospodar vaš je, uistinu, blag i

TEMELJI IMANA U SVJETLU SUVREMENOG DOBA 8

Muhammed Kutb TEMELJI  IMANA U SVJETLU SUVREMENOG DOBA I - VJEROVANJE U ALLAHA Istine islama su vječne i one se ne mijenjaju od kako su objavljene Poslaniku, s.a.v.s., pa sve do Sudnjeg dana. Njihov izvor je Allahova, dž.š., objavljena Knjiga i praksa Poslanika, s.a.v.s. Međutim, ulema muslimana svake generacije pojašnjava i komentariše te istine shodno stanju i prilikama u kojima se nalazi svaka generacija. Ulema uvažava novonastale situacije, upozor

TEMELJI IMANA U SVJETLU SUVREMENOG DOBA 7

Muhammed Kutb TEMELJI  IMANA U SVJETLU SUVREMENOG DOBA I - VJEROVANJE U ALLAHA KUR'AN ODGOVARA NA SUMNJE NEVJERNIKA Allah, dž.š., objašnjava istinsku predstavu o Sebi svim ljudima. Kur'an je objavljen cijelom čovječanstvu, od poslanstva Muhammedova, s.a.v.s., pa sve do Sudnjeg dana. Poslije Muhammeda, s.a.v.s., više nema poslanika, niti objave koja se od Allaha, dž.š., šalje ljudima. Početna tačka za sve ljude je u spoznaji njihovog istinskog Gosp

TEMELJI IMANA U SVJETLU SUVREMENOG DOBA 6

Muhammed Kutb TEMELJI IMANA U SVJETLU SUVREMENOG DOBA Istine islama su vječne i one se ne mijenjaju otkako su objavljene Poslaniku, s.a.v.s., pa sve do Sudnjeg dana. Njihov izvor je Allahova, dž.š., objavljena Knjiga i praksa Poslanika, s.a.v.s., Međutim, muslimanska ulema svake generacije pojašnjava i komentariše te istine, shodno stanju i prilikama u kojima se nalazi svaka generacija. Ulema uvažava novonastale situacije, upozorava na odstupanja i i

TEMELJI IMANA U SVJETLU SUVREMENOG DOBA 5

Muhammed Kutb TEMELJI  IMANA U SVJETLU SUVREMENOG DOBA Istine islama su vječne i one se ne mijenjaju otkako su objavljene Poslaniku, s.a.v.s., pa sve do Sudnjeg dana. Njihov izvor je Allahova, dž.š., objavljena Knjiga i praksa Poslanika, s.a.v.s., Međutim, muslimanska ulema svake generacije pojašnjava i komentariše te istine, shodno stanju i prilikama u kojima se nalazi svaka generacija. Ulema uvažava novonastale situacije, upozorava na odstupanja i iskr

TEMELJI IMANA U SVJETLU SUVREMENOG DOBA 4

Muhammed Kutb TEMELJI  IMANA U SVJETLU SUVREMENOG DOBA Istine islama su vječne i one se ne mijenjaju otkako su objavljene Poslaniku, s.a.v.s., pa sve do Sudnjeg dana. Njihov izvor je Allahova, dž.š., objavljena Knjiga i praksa Poslanika, s.a.v.s., Međutim, muslimanska ulema svake generacije pojašnjava i komentariše te istine, shodno stanju i prilikama u kojima se nalazi svaka generacija. Ulema uvažava novonastale situacije, upozorava na odstupanja i iskr

TEMELJI IMANA U SVJETLU SUVREMENOG DOBA 3

Muhammed Kutb TEMELJI  IMANA U SVJETLU SUVREMENOG DOBA Istine islama su vječne i one se ne mijenjaju od kako su objavljene Poslaniku, s.a.v.s., pa sve do Sudnjeg dana. Njihov izvor je Allahova, dž.š., objavljena Knjiga i praksa Poslanika, s.a.v.s., Međutim, muslimanska ulema svake generacije pojašnjava i komentariše te istine, shodno stanju i prilikama u kojima se nalazi svaka generacija. Ulema uvažava novonastale situacije, upozorava na odstupanja i isk

TEMELJI IMANA U SVJETLU SUVREMENOG DOBA 2

Muhammed Kutb TEMELJI  IMANA U SVJETLU SUVREMENOG DOBA Istine islama su vječne i one se ne mjenjaju od kako su objavljene Poslaniku, s.a.v.s., pa sve do Sudnjeg dana. Njihov izvor je Allahova, dž.š., objavljena Knjiga i praksa Poslanika s.a.v.s. Međutim, ulema muslimana svake generacije pojašnjava i komentariše te istine shodno stanju i prilikama u kojima se nalazi svaka generacija. Ulema uvažava novonastale situacije, upozorava na odstupanja i iskriv

TEMELJI IMANA U SVJETLU SUVREMENOG DOBA

Muhammed Kutb TEMELJI  IMANA U SVJETLU SUVREMENOG DOBA   1-      Fenomen smrti i života, takođe, upućuje ljudski razum na Allahovu, dž.š., neograničenu moć kojom On oživljava i usmrćuje. Šta je to, ustvari, život? To je nedokučiva tajna u čiju suštinu ne može prodrijeti niko i niko nije u stanju da ga definiše. Sve do čega je čovjek, kada je o tom pitanju riječ, stigao jeste samo tumačenje pojedinih vidova manifestacije života, kao što su pokreti, razv

ASHABI ALLAHOVA POSLANIKA, S.A.V.S., ZVIJEZDE KOJE NE GUBE SJAJ

Zuhdija Adilović ASHABI ALLAHOVA POSLANIKA, S.A.V.S., ZVIJEZDE KOJE NE GUBE SJAJ Sažetak Uloga i značaj časnih ashaba u dostavi i širenju islama je velika i značajna. Upravo zbog toga oni su zauzimali posebno mjesto u svim generacijama muslimana. Muslimani našeg podneblja su od samog dolaska islama na naše prostore, izražavali, a i danas izražavaju/gaje veliki respekt i poštovanje prema toj najčasnijoj i najodabranijoj generaciji muslimana. Takav