UTJECAJ VJEROVANJA NA PSIHIČKU STABILNOST

Sažetak Psihologija kao nauka, od samog početka, pozivala se na sekularizam i izražavala skepsu prema svim oblicima vjerovanja (Bernard Groom). Međutim, u novije doba psiholozi su počeli priznavati ulogu vjere u fizičkoj i pshičkoj stabilnosti čovjeka, što predstavlja prekretnicu u psihologiji kao nauci. Čak šta više, savremena psihologija vjeru smatra važnim faktorom u uspostavi psihičke ravnoteže. Tako Carl Jung smatra izuzetno važnim dati prilku bol...

TEMELJI IMANA U SVJETLU SUVREMENOG DOBA 9

Muhammed Kutb TEMELJI  IMANA U SVJETLU SUVREMENOG DOBA I - VJEROVANJE U ALLAHA   c)      Znakovi Allahove, dž.š., neograničene moći u blagodatima koje je podario ljudima: "I stoku On za vas stvara; njome se od hladnoće štitite, a i drugih koristi imate, njome se najviše i hranite; ona vam je ukras kad je sa ispaše vraćate i kad je na pašu izgonite, a nosi vam i terete u mjesta u koja bez valike muke ne biste stigli – Gospodar vaš je, uistinu, blag i

TEMELJI IMANA U SVJETLU SUVREMENOG DOBA 8

Muhammed Kutb TEMELJI  IMANA U SVJETLU SUVREMENOG DOBA I - VJEROVANJE U ALLAHA Istine islama su vječne i one se ne mijenjaju od kako su objavljene Poslaniku, s.a.v.s., pa sve do Sudnjeg dana. Njihov izvor je Allahova, dž.š., objavljena Knjiga i praksa Poslanika, s.a.v.s. Međutim, ulema muslimana svake generacije pojašnjava i komentariše te istine shodno stanju i prilikama u kojima se nalazi svaka generacija. Ulema uvažava novonastale situacije, upozor

TEMELJI IMANA U SVJETLU SUVREMENOG DOBA 7

Muhammed Kutb TEMELJI  IMANA U SVJETLU SUVREMENOG DOBA I - VJEROVANJE U ALLAHA KUR'AN ODGOVARA NA SUMNJE NEVJERNIKA Allah, dž.š., objašnjava istinsku predstavu o Sebi svim ljudima. Kur'an je objavljen cijelom čovječanstvu, od poslanstva Muhammedova, s.a.v.s., pa sve do Sudnjeg dana. Poslije Muhammeda, s.a.v.s., više nema poslanika, niti objave koja se od Allaha, dž.š., šalje ljudima. Početna tačka za sve ljude je u spoznaji njihovog istinskog Gosp

TEMELJI IMANA U SVJETLU SUVREMENOG DOBA 6

Muhammed Kutb TEMELJI IMANA U SVJETLU SUVREMENOG DOBA Istine islama su vječne i one se ne mijenjaju otkako su objavljene Poslaniku, s.a.v.s., pa sve do Sudnjeg dana. Njihov izvor je Allahova, dž.š., objavljena Knjiga i praksa Poslanika, s.a.v.s., Međutim, muslimanska ulema svake generacije pojašnjava i komentariše te istine, shodno stanju i prilikama u kojima se nalazi svaka generacija. Ulema uvažava novonastale situacije, upozorava na odstupanja i i

TEMELJI IMANA U SVJETLU SUVREMENOG DOBA 5

Muhammed Kutb TEMELJI  IMANA U SVJETLU SUVREMENOG DOBA Istine islama su vječne i one se ne mijenjaju otkako su objavljene Poslaniku, s.a.v.s., pa sve do Sudnjeg dana. Njihov izvor je Allahova, dž.š., objavljena Knjiga i praksa Poslanika, s.a.v.s., Međutim, muslimanska ulema svake generacije pojašnjava i komentariše te istine, shodno stanju i prilikama u kojima se nalazi svaka generacija. Ulema uvažava novonastale situacije, upozorava na odstupanja i iskr

TEMELJI IMANA U SVJETLU SUVREMENOG DOBA 4

Muhammed Kutb TEMELJI  IMANA U SVJETLU SUVREMENOG DOBA Istine islama su vječne i one se ne mijenjaju otkako su objavljene Poslaniku, s.a.v.s., pa sve do Sudnjeg dana. Njihov izvor je Allahova, dž.š., objavljena Knjiga i praksa Poslanika, s.a.v.s., Međutim, muslimanska ulema svake generacije pojašnjava i komentariše te istine, shodno stanju i prilikama u kojima se nalazi svaka generacija. Ulema uvažava novonastale situacije, upozorava na odstupanja i iskr

TEMELJI IMANA U SVJETLU SUVREMENOG DOBA 3

Muhammed Kutb TEMELJI  IMANA U SVJETLU SUVREMENOG DOBA Istine islama su vječne i one se ne mijenjaju od kako su objavljene Poslaniku, s.a.v.s., pa sve do Sudnjeg dana. Njihov izvor je Allahova, dž.š., objavljena Knjiga i praksa Poslanika, s.a.v.s., Međutim, muslimanska ulema svake generacije pojašnjava i komentariše te istine, shodno stanju i prilikama u kojima se nalazi svaka generacija. Ulema uvažava novonastale situacije, upozorava na odstupanja i isk

TEMELJI IMANA U SVJETLU SUVREMENOG DOBA 2

Muhammed Kutb TEMELJI  IMANA U SVJETLU SUVREMENOG DOBA Istine islama su vječne i one se ne mjenjaju od kako su objavljene Poslaniku, s.a.v.s., pa sve do Sudnjeg dana. Njihov izvor je Allahova, dž.š., objavljena Knjiga i praksa Poslanika s.a.v.s. Međutim, ulema muslimana svake generacije pojašnjava i komentariše te istine shodno stanju i prilikama u kojima se nalazi svaka generacija. Ulema uvažava novonastale situacije, upozorava na odstupanja i iskriv

TEMELJI IMANA U SVJETLU SUVREMENOG DOBA

Muhammed Kutb TEMELJI  IMANA U SVJETLU SUVREMENOG DOBA   1-      Fenomen smrti i života, takođe, upućuje ljudski razum na Allahovu, dž.š., neograničenu moć kojom On oživljava i usmrćuje. Šta je to, ustvari, život? To je nedokučiva tajna u čiju suštinu ne može prodrijeti niko i niko nije u stanju da ga definiše. Sve do čega je čovjek, kada je o tom pitanju riječ, stigao jeste samo tumačenje pojedinih vidova manifestacije života, kao što su pokreti, razv