ASHABI u djelu Hasana Kafije Pruščaka, r.a., ”Svjetlost istinske spoznaje o temeljima vjere”

VOLIMO ASHABE RESULULLAHA, S.A.V.S., - zato što ih voli Allah, dž.š., i Njegov Poslanik, s.a.v.s. Dokaz za to je pohvalan govor o njima u Kur’anu. Allah, dž.š., kaže: “Allah je zadovoljan prvim muslimanima, muhadžirima i ensarijama i svima koji ih slijede dobra djela čineći, a i oni su zadovoljni Njime...” (Et-Tevbe, 100) Poslanik, s.a.v.s, je rekao: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ * “Na

LEDUNSKO (POKLONJENO) ZNANJE

  Sažetak Ledunsko (poklonjeno) znanje tema je o kojoj se vrlo malo govori i piše na našem jeziku, naročito na naučnom nivou. Ovim radom pokušat ću da rasvijetlim pitanje ledunskog znanja u okviru ehli-sunnetske metodologije istraživanja akaidskih pitanja. Ovoj vrsti znanja pojedine frakcije daju prenaglašenu važnost, do te mjere da je ponekad stavljaju ispred Objave, dok je drugi u potpunosti negiraju. Ispravan je stav onih koji ovu vrstu znanja ...

TEMELJI IMANA U SVJETLU SUVREMENOG DOBA 9

Muhammed Kutb TEMELJI  IMANA U SVJETLU SUVREMENOG DOBA I - VJEROVANJE U ALLAHA   c)      Znakovi Allahove, dž.š., neograničene moći u blagodatima koje je podario ljudima: "I stoku On za vas stvara; njome se od hladnoće štitite, a i drugih koristi imate, njome se najviše i hranite; ona vam je ukras kad je sa ispaše vraćate i kad je na pašu izgonite, a nosi vam i terete u mjesta u koja bez valike muke ne biste stigli – Gospodar vaš je, uistinu, blag i

TEMELJI IMANA U SVJETLU SUVREMENOG DOBA 8

Muhammed Kutb TEMELJI  IMANA U SVJETLU SUVREMENOG DOBA I - VJEROVANJE U ALLAHA Istine islama su vječne i one se ne mijenjaju od kako su objavljene Poslaniku, s.a.v.s., pa sve do Sudnjeg dana. Njihov izvor je Allahova, dž.š., objavljena Knjiga i praksa Poslanika, s.a.v.s. Međutim, ulema muslimana svake generacije pojašnjava i komentariše te istine shodno stanju i prilikama u kojima se nalazi svaka generacija. Ulema uvažava novonastale situacije, upozor

TEMELJI IMANA U SVJETLU SUVREMENOG DOBA 7

Muhammed Kutb TEMELJI  IMANA U SVJETLU SUVREMENOG DOBA I - VJEROVANJE U ALLAHA KUR'AN ODGOVARA NA SUMNJE NEVJERNIKA Allah, dž.š., objašnjava istinsku predstavu o Sebi svim ljudima. Kur'an je objavljen cijelom čovječanstvu, od poslanstva Muhammedova, s.a.v.s., pa sve do Sudnjeg dana. Poslije Muhammeda, s.a.v.s., više nema poslanika, niti objave koja se od Allaha, dž.š., šalje ljudima. Početna tačka za sve ljude je u spoznaji njihovog istinskog Gosp

TEMELJI IMANA U SVJETLU SUVREMENOG DOBA 6

Muhammed Kutb TEMELJI IMANA U SVJETLU SUVREMENOG DOBA Istine islama su vječne i one se ne mijenjaju otkako su objavljene Poslaniku, s.a.v.s., pa sve do Sudnjeg dana. Njihov izvor je Allahova, dž.š., objavljena Knjiga i praksa Poslanika, s.a.v.s., Međutim, muslimanska ulema svake generacije pojašnjava i komentariše te istine, shodno stanju i prilikama u kojima se nalazi svaka generacija. Ulema uvažava novonastale situacije, upozorava na odstupanja i i

TEMELJI IMANA U SVJETLU SUVREMENOG DOBA 5

Muhammed Kutb TEMELJI  IMANA U SVJETLU SUVREMENOG DOBA Istine islama su vječne i one se ne mijenjaju otkako su objavljene Poslaniku, s.a.v.s., pa sve do Sudnjeg dana. Njihov izvor je Allahova, dž.š., objavljena Knjiga i praksa Poslanika, s.a.v.s., Međutim, muslimanska ulema svake generacije pojašnjava i komentariše te istine, shodno stanju i prilikama u kojima se nalazi svaka generacija. Ulema uvažava novonastale situacije, upozorava na odstupanja i iskr

OPTUŽBA ISLAMA ZA TERORIZAM – NAJVEĆI UZROK ISLAMOFOBIJE

OPTUŽBA ISLAMA ZA TERORIZAM – NAJVEĆI UZROK ISLAMOFOBIJE Sažetak   Autor u ovom radu inicira pitanje (ne)definiranosti pojma terorizam i njegovog pogrešnog tumačenja na međunarodnoj sceni danas, zatim optužbu islama da se u svom nastanku i razvoju širio sabljom. On navodi primjere tolerancije posljednjeg poslanika, Muhammeda, s.a.v.s., prema nemuslimanima, primjere iz života ashaba i drugih generacija muslimana kroz cijelu historiju, koji potvrđu

TEMELJI IMANA U SVJETLU SUVREMENOG DOBA 4

Muhammed Kutb TEMELJI  IMANA U SVJETLU SUVREMENOG DOBA Istine islama su vječne i one se ne mijenjaju otkako su objavljene Poslaniku, s.a.v.s., pa sve do Sudnjeg dana. Njihov izvor je Allahova, dž.š., objavljena Knjiga i praksa Poslanika, s.a.v.s., Međutim, muslimanska ulema svake generacije pojašnjava i komentariše te istine, shodno stanju i prilikama u kojima se nalazi svaka generacija. Ulema uvažava novonastale situacije, upozorava na odstupanja i iskr

METODOLOŠKE SMJERNICE ZA PRAVILAN ODNOS PREMA ZAPADNOJ MISLI

  METODOLOŠKE SMJERNICE ZA PRAVILAN ODNOS PREMA ZAPADNOJ MISLI   Sažetak   Dominacija zapadne civilizacije na svjetskom planu, predstavlja veliki problem za manje narode i kulturne zajednice. Taj problem se naročito ističe u svjetlu globalizacije kada mnogi narodi i nacije, gotovo u potpunosti, gube svoj identitet. Ostati privržen svojoj tradiciji i kulturi, a usvojiti pozitivne tokove  savremenog  doba  jeste  formu...