Bili smo veliki ummet, a danas ubijamo jedni druge

Ide glasnik ulicom i viče:

“Ko hoće da se oženi, oženit ćemo ga!

Ko hoće da pravi kuću, napravit ćemo mu kuću!

Ko je dužan, isplatit ćemo njegov dug!

Ko hoće da obavi hadždž ili umru, povest ćemo ga!”

Ove izjave nisu izrečene u našem vremenu, vremenu evropskog prosperiteta, niti u naftom bogatim zemljama!?

To je izrekao taj čuveni vladar koji je preselio sa ovog svijeta sa samo 40 godina.

Došli su halifi Omeru b. Abdulazizu sa prikupljenim zekatom, pa je rekao: “Podijelite ga sirotinji!” Odgovoriše mu: “U islamskom ummetu više nema siromaha.”

On im reče: “Opremite njime vojske.” Oni odgovoriše: “Vojske islama ratuju po cijelom svijetu.”

On im reče: “Ženite neoženjene.” Oni odgovoriše: “Ko je htio oženio se, a ostalo je još imetka.”

On im reče: “Otplatite dugove zaduženih.” Oni odgovoriše: “Otplatili smo dugove svih dužnika, a ostalo je još novca.”

On im reče: “Pogledajte ko je dužan od jevreja i kršćana, pa i njihove dugove otplatite.” Otplatili su i njihove dugove, ali je ostalo imetka.

On im reče: “Dajte učenjacima.” Oni su dali učenim ljudima, ali je ostalo imetka.

On im reče: “Kupite njime pšenice i pospite je po vrhovima brda, da niko ne može reći da su gladne ptice u muslimanskim zemljama.”

Bili smo veliki ummet, a danas ubijamo jedni druge!

Gospodaru naš, spasi nas ovog stanja u kome se nalazimo!

Braća Jusufa, kada su imali koristi od njegovog oca, kazali su: naš brat (ehana), a kada nisu imali koristi rekli su: tvoj sin (ibnuke).

Danas se mijenja diskurs mnogih kada se promijene interesi.

Kada se razboli neko koga volimo, kažemo iskušenje, a kada se razboli neko koga ne volimo kažemo kazna.

Kada kakva nedaća zadesi nekog ko nam je drag kažemo zato što je dobar, a kada kakva nedaća  zadesi nekoga ko nam nije drag kažemo zato što je zulum činio prema drugima.

Zato se čuvaj kada ono što je Allah Odredio ti po svome nahođenju dijeliš!

Svi mi imamo svoje mahane. Da nije prekrivača (sitr) kojim Allah prekriva naše mahane, naši vratovi bi se sageli od silnog stida…!

Ramazan i ostali mjeseci

Dvanaest mjeseci su kao dvanaest sinova Jakuba, a.s.

Mjesec ramazan među njima je kao Jusuf među svojom braćom.

Kao što je Jusuf najdraži Jakubu, tako je ramazan najdraži Allahu.

Jusufova braća su došla Jusufu oslanjajući se njega da će im pomoći da isprave svoje greške, koje su prema njemu i inače učinili, pa ih je on lijepo dočekao i popravio njihovo stanje. Nahranio ih je dok su bili gladni i dozvolio im da se vrate.

Tako je jedan popravio stanje jedanaestorice.

Isto tako mjesec ramazan – mi se nadamo da ćemo u  njemu nadoknaditi ono što smo propustili u ostalim mjesecima.

I nadamo se da ćemo u njemu popraviti ono što smo pokvarili u ostalim mjesecima.

Jakub, a.s., je, nakon što je osjetio miris Jusufov, ponovo progledao i nakon slabosti ponovo jakim postao.

Isto tako griješnik kada osjeti miris ramazana, vrati se Allahu i grijehe napusti.

(Ibnul-Dževzi)