Ko su to (istinske) legende?

Nije prava legenda Mesi, niti je to Kristijano Ronaldo… Nego:

1 – Legenda je Osman b. Affan koji je proučio cijeli Kur’an na jednom rekatu;

2 – Legenda je Alija b. Ebi Talib koji je sam iščupao ogromna vrata tvrđave Hajber;

3 – Legenda je Zubejr b. Awwam koji je sam napao mušričku trđavu i tako bio uzrokom velike pobjede muslimana;

4 – Legenda je Dirar b. el-Ezver koji je sam napao rimljansku vojsku;

5 – Legenda je Halid b. Velid koji je sam napao neprijateljsku vojsku, kidnapovao njihovog vojskovođu i vratio se u redove muslimanske vojske;

6 – Legenda je halifa Omer b. Abdul-Aziz kojem je bilo potrebno manje od dvije godine vladavine da niko u njegovoj državi ne bude siromah koji može primiti zekat;

7 – Legenda je Halid b. Velid koji je učestvovao u 100 bitki, a nijednu nije izgubio;

8 – Legenda je Alija b. Ebi Talib koji se u jednoj bici borio sa dvije sablje, a konjem upravljao nogama;

9 – Legenda je Dža’fer et-Tajjar koji je, nakon što su mu odsječene obje ruke, zastavu uzeo u naramak;

10 – Legenda je h. Omer koji je javno učinio hidžru, dok su svi ashabi to uradili tajno;

(Opasao je svoju sablju, stavio luk sa strijelama na svoje rame i uzeo svoj poznati štap u ruke, a zatim otišao do Kabe, učinio tavaf sedam puta, klanjao dva rekata iza Mekam Ibrahima. Potom se obratio mušricima koji su u grupama, pored Kabe, sjedili riječima: “Kako ste vi loši ljudi, Allah će vas sigurno poniziti! Ko želi da njegova majka za njim zaplače, da mu djeca postanu jetimi i žena ostane udovica, neka me sačeka iza ove doline!” Niko se nije usudio da to uradi.)

11 – Legenda je Hamza b. Abdul-Muttalib koji je, nakon što je čuo da je Ebu Džehl grdio i povrijedio Poslanika, s.a.v.s., otišao do njega i udario ga šakom u lice rekavši: “Zar ćeš ga vrijeđati, a ja sam u njegovoj vjeri, govorim ono što on govori?! Uzvrati meni ako smiješ!”

Molim Allaha da nas učini ponosnim na islam i njegove časne sljedbenike!

Amin!

Bili smo veliki ummet, a danas ubijamo jedni druge

Ide glasnik ulicom i viče:

“Ko hoće da se oženi, oženit ćemo ga!

Ko hoće da pravi kuću, napravit ćemo mu kuću!

Ko je dužan, isplatit ćemo njegov dug!

Ko hoće da obavi hadždž ili umru, povest ćemo ga!”

Ove izjave nisu izrečene u našem vremenu, vremenu evropskog prosperiteta, niti u naftom bogatim zemljama!?

To je izrekao taj čuveni vladar koji je preselio sa ovog svijeta sa samo 40 godina.

Došli su halifi Omeru b. Abdulazizu sa prikupljenim zekatom, pa je rekao: “Podijelite ga sirotinji!” Odgovoriše mu: “U islamskom ummetu više nema siromaha.”

On im reče: “Opremite njime vojske.” Oni odgovoriše: “Vojske islama ratuju po cijelom svijetu.”

On im reče: “Ženite neoženjene.” Oni odgovoriše: “Ko je htio oženio se, a ostalo je još imetka.”

On im reče: “Otplatite dugove zaduženih.” Oni odgovoriše: “Otplatili smo dugove svih dužnika, a ostalo je još novca.”

On im reče: “Pogledajte ko je dužan od jevreja i kršćana, pa i njihove dugove otplatite.” Otplatili su i njihove dugove, ali je ostalo imetka.

On im reče: “Dajte učenjacima.” Oni su dali učenim ljudima, ali je ostalo imetka.

On im reče: “Kupite njime pšenice i pospite je po vrhovima brda, da niko ne može reći da su gladne ptice u muslimanskim zemljama.”

Bili smo veliki ummet, a danas ubijamo jedni druge!

Gospodaru naš, spasi nas ovog stanja u kome se nalazimo!

Braća Jusufa, kada su imali koristi od njegovog oca, kazali su: naš brat (ehana), a kada nisu imali koristi rekli su: tvoj sin (ibnuke).

Danas se mijenja diskurs mnogih kada se promijene interesi.

Kada se razboli neko koga volimo, kažemo iskušenje, a kada se razboli neko koga ne volimo kažemo kazna.

Kada kakva nedaća zadesi nekog ko nam je drag kažemo zato što je dobar, a kada kakva nedaća  zadesi nekoga ko nam nije drag kažemo zato što je zulum činio prema drugima.

Zato se čuvaj kada ono što je Allah Odredio ti po svome nahođenju dijeliš!

Svi mi imamo svoje mahane. Da nije prekrivača (sitr) kojim Allah prekriva naše mahane, naši vratovi bi se sageli od silnog stida…!