Šta zanijetiti prilikom učenja Kur’ana?

Mubarek mjesec ramazan je mjesec pojačanog druženja sa Kur’anom velikog broja muslimana.

Međutim, većina muslimana Kur’an uči samo s ciljem sticanja nagrade kod Allaha, dž.š., a nisu svjesni da nagradu za učenje Kur’ana mogu uvišestručiti svakim novim nijetom. Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Zaista se djela cijene prema namjerama i svako zaslužuje ono što je imao namjeru.”

Kur’an je koncept cjelokupnog života, a nijet je trgovina uleme, zato u ovih nekoliko redaka želim podsjetiti svakog ko uči Kur’an da prilikom učenja nijeti:

1- Učim Kur’an s namjerom da steknem znanje koje ću primijeniti u životu;

2- Učim Kur’an s namjerom da me Allah uputi;

3- Učim Kur’an s namjerom direktnog razgovora sa Allahom;

4- Učim Kur’an s namjerom da se njime izliječim od svih vidljivih i nevidljivih bolesti;

5- Učim Kur’an s namjerom da me Allah izvede iz tmine u svjetlost;

6- Učim Kur’an jer je On lijek za krutost srca, u Njemu je smiraj, život i oporavak mog srca;

7- Učim Kur’an svjestan da je On Allahova sofra;

8- Učim Kur’an kako ne bi bio upisan kao nemaran prema njemu, nego kao onaj ko njime zikr čini;

9- Učim Kur’an s namjerom povećanja jekina u vjerovanje u Allaha;

10- Učim Kur’an s namjerom izvršenja Allahove naredbe kojom naređuje učenje Kur’ana;

11-  Učim Kur’an s namjerom nagrade za svako njegovo slovo po 10 sevapa, a Allah daje i više kome On hoće;

12-  Učim Kur’an s namjerom da steknem Njegov šefa’at na Sudnjem danu;

13-  Učim Kur’an s namjerom slijeđenja vasijeta Poslanika, s.a.v.s;

14-  Učim Kur’an s namjerom da Allah poveća moju deredžu i deredžu Ummeta;

15-  Učim Kur’an s namjerom da mi se poveća deredža u džennetu, da zaslužim ogrtač dostojanstva, te da se moji roditelji ukrase ukrasima vrednijim od cijelog dunjaluka;

16-  Učim Kur’an s namjerom da se približim Allahu putem Njegovog govora;

17-  Učim Kur’an s namjerom da budem u Allahovom društvu i među Njegovim posebnim miljenicima;

18-  Učim Kur’an za to što je vješt učač Kur’an u društvu časnih i odabranih meleka;

19-  Učim Kur’an s namjerom spasa od džehennemske vatre i Allahove kazne;

20- Učim Kur’an kako bi bio sa Allahom;

21-  Učim Kur’an s namjerom da ne doživim iznemoglost od starosti;

22- Učim Kur’an s namjerom da bude dokaz za a ne protiv mene;

23- Učim Kur’an moleći Allaha da me njime učvrsti;

24- Učim Kur’an s namjerom da se na mene spusti smirenost i milost, te da me Allah spomene u svom društvu;

25- Učim Kur’an s namjerom da postignem stepen boljeg i odabranog kod Allaha;

26- Učim Kur’an s namjerom da mirišem dobro;

27- Učim Kur’an s namjerom da ne zalutam na dunjaluku i ne budem nesretan na ahiretu;

28- Učim Kur’an zato što Svevišnji Allah njime otklanja tugu, brigu i nelagodu; 

29-  Učim Kur’an s namjerom da mi pravi društvo u kaburu, da mi bude svjetlost koja će me prevesti preko Sirat ćuprije, da me vodi na dunjaluku i uvede u džennet na ahiretu;

30-  Učim Kur’an s namjerom da me Allah odgoji osobinama koje su krasile Poslanika, s.v.a.s.;

31-  Učim Kur’an s namjerom da svoj nefs okupiram s istinom, a ne da on mene okupira neistinom;

32-  Učim Kur’an s namjerom borbe protiv svoga nefsa, šejtana i strasti;

33-  Učim Kur’an s namjerom da Allah da perdu između mene i nevjernika na Sudnjem danu.

Hajde da budemo ljudi Kur’ana!

Ovo je trgovina sa Allahom čija je dobit zagarantovana, pomoću koje Allah daje iz Svog izobilja koje ne može presahnuti!

Molim Svevišnjeg Allaha da i vas i mene učini ljudima Kur’ana!

10 dana zu-l-hidždžeta

Šta si planirao?

Zamisli sada zajedno sa mnom jednog izuzetno bogatog čovjeka koji je imao lanac svojih supermarketa čiji je mjesečni prihod iznosio pola miliona KM, zatim tri velike poslovne zgrade čija vrijednost dostiže 20 miliona KM, od kojih je imao solidne godišnje prihode, sa gotovinom na bankovnim računima koja dostiže 25 miliona KM.

U jednom trenutku, taj čovjek odluči da se upusti u trgovinu sa Allahom. Proda svu svoju imovinu i odluči da krene u džihad na Allahovom putu, spreman da žrtvuje sav svoj imetak i svoj život, što predstavlja vrhunac istinskog imana. Proveo je nekoliko godina na raznim ratištima i potrošio sav svoj imetak, izuzev nekoliko hiljada. Pri tome je, Allahovom odredbom, izgubio obadvije noge i jednu ruku,  i znantno oštetio svoj vid i sluh. Nakon toga se tako slab vratio sa malim dijelom svog imetka i svog tijela, ali zadovoljan što je sve to žrtvovao na Allahovom putu.

Možeš li zamisliti kolika je njegova nagrada?! Zar ne bi poželio, zajedno sa mnom, da steknemo toliku, ili još veću, nagradu kod Allaha?!

Svemilosni Darežljivi Gospodar je meni i tebi olakšao dolazak do još veće nagrade sa manjim trudom i naporom. Ne moraš uopšte potrošiti svoj imetak, niti se suočiti sa neprijateljem na bojnom polju, čak ne moraš ni napustiti svoje mjesto u kojem živiš. Zar ćeš dozvoliti da to ne iskoristiš?

Poslanik, s.a.v.s., kaže: “Nema dana u kojima su dobra djela Allahu draža od onih koja se učine u ovih deset dana.” Ashabi rekoše: “Pa čak ni borba na Allahovom putu?!” On odgovori: “Pa čak ni borba na Allahovom putu, izuzev čovjeka koji je otišao u borbu sa svojim imetkom i životom, pa je sve to izgubio na Allahovom putu.” (Sahih Tirmizi)

Zato se potrudi da u ovih deset dana redovno u džematu obavljaš namaze, da što više vremena provedeš u ibadetu u džamiji.

Da što više nafila klanjaš, da učiniš što više dobra prema svojim roditeljima, ostaloj familiji, da što više imetka udijeliš, da pozivaš druge u činjenje dobrih djela, da što više Allaha spominješ i učiš Kur’an, da što više postiš, da što više tekbire donosiš.

Da se pokaješ za svoje grijehe, ili u najmanju ruku da smanjiš grijehe koje činiš, ako ih nisi u stanju u potpunosti ostaviti, zatim ostaviš stvari koje su dozvoljene, kao izleti i razonoda, da bi se više posvetio ibadetu….

Pokažimo da smo svjesni veličine Allahove nagrade koju nam nudi u ovim odabranim danima, jer je to pokazatelj našeg takvaluka!

Molim Svevišnjeg Gospodara da nam pomogne da u ovim danima što više dobra uradimo!

Amin!