Šanli Urfa – grad Allahovih poslanika, a.s.

Od strane gradonačelnika grada Urfe, preko jednog poznanika na Harran Univerzitetu u Urfi, dobio sam poziv da učestvujem u velikoj godišnjoj manifestaciji koju grad organizira u znaku sjećanja na Ibrahima, a.s. Znao sam da istočni dio Turske, u kojem se nalazi Urfa, pripada Mezopotamiji – dolini između rijeka Eufrat i Tigris, te da je to pokrajina koja je sastavni dio mubarek Šama, na kojem su  živjeli i djelovali mnogi poslanici, a.s. Međutim, nije isto čuti i vidjeti. Dolazak u grad u kojem je sve u znaku Ibrahima, a.s., nazivi džamija, trgova, ulica, prodavnica, restorana, ostavlja poseban utisak na svakog, ko zna ko je bio Ibrahim, a.s. Muslimani u Turskoj tvrde da je upravo tu, u starom dijelu Urfe, Ibrahim, a.s., bačen u vatru, te da se Allahovom naredbom da bude hladna vatra pretvorila u vodu, a užarena drva u ribe, te da je vatra bila toliko velika da je Ibrahimm, a.s., u nju bačen sa velike lomače na vrhu brda, na kojem se i danas nalazi velika tvrđava u kojoj su najveće građevine – dva ogromna kamena stuba koji su ostatak te lomače. Zaista je impresivno naći se na tom mjestu, usred prelijepih starih džamija sa visokim kamenim munarama između kojih se kreće voda sa puno zelenila i riba koje slobodno žive i koje niko ne lovi. Teško je dokazati tačnost ove tvrdnje, da je to bilo baš na ovom mjestu, ali događaj se sigurno desio onako kako nam je Kur’an i vjerodostojan hadis opisao.

Interesantno je da su čelnici grada Urfa glavni i najveći trg u gradu, nakon dešavanja u Egiptu, nazvali Rabia, u znak podrške egipatskom narodu protiv pučkog režima Sisija. Urfa broji oko milion stanovnika od kojih su najbrojniji Kurdi, zatim Arapi, a tek na kraju Turci. Nakon dolaska velikog broja izbjeglica iz Sirije (250 000) došlo je do netrpeljivosti između domaćih i izbjeglica, zbog čega se predsjednik Erdogan oglasio rekavši državljanima Turske da su braća iz Sirije muhadžiri, a da Turci treba da budu što bolje ensarije. Mnogi u Turskoj, nažalost, nisu ni znali šta su to muhadžiri i ensarije, tako da su imami i hatibi objašnjavali značenje te izjave na hutbama i predavanjima. U tom kontekstu je bilo i učešće muslimana iz raznih dijelova svijeta, kao predstavnika nevladinih organizacija, na ovogodišnjoj manifestaciji Ibrahim Halil, u kojoj je bilo nas troje iz BiH, a ispred AKOS-a. Glavni dio manifestacije, koji je najviše privukao medijsku pažnju, bila je mirna šetnja velikog broja građana Urfe, na čelu sa predstavnicima vlasti i gostiju iz raznih zemalja muslimanskog svijeta, koji su bili obučeni u narodne nošnje, da se pošalje poruka kako su muslimani iz cijeloga svijeta, bez obzira na različitosti među njima, braća i da se međusobno trebaju voljeti i poštovati. Ta kampanja je doprinijela umanjenju netrpeljivosti i boljem razumijevanju između izbjeglica (muhadžira) i domaćeg stanovništva (ensarija).

Naš štand na sajmu, iako skroman, bio je izuzetno posjećen, ali najveći broj posjetilaca prepoznaje da se radi o BiH preko slike rahmetli predsjednika Alije Izetbegovića, kojeg turski narod izuzetno cijeni i uvažava, smatrajući da je on jedan od prvih predsjednika muslimanskog svijeta koji je, u novije vrijeme, ponovo podigao čast muslimana.

Zaista je vrijedno spomenuti da su Urfa i njena okolica sa najvećim procentom kurdskog stanovništva, bila dugo vremena zapostavljena i da su kurdski pobunjenici svoje borce regrutovali iz tih krajeva. Dolaskom Erdogana na vlast stvari se u bitnome mijenjanju. Kurdima se dozvoljava obrazovanje na maternjem jeziku i pokreće se državna radio-tv stanica na kurdskom jeziku. Vlada je uložila veliki napor na polju privrednog prosperiteta te regije, tako što je podzemnim kanalima dovela vodu Eufrata do obradivih parcela, a zatim zagarantovala otkup cjelokupne proizvodnje. Tako je ova regija doživjela veliki ekonomski napredak i u mnogome ublažila nezadovoljstvo Kurda sa svojim statusom, te smanjila podršku kurdskom pobunjeničkom pokretu.

Ovo je primjer kakve pozitivne rezultate može napraviti poštena vlast. Tek na ovakvim primjerima u pravom svjetlu razumijemo kur’anske ajete i mnogobrojne hadise koji govore o vrijednosti poštenog i pravednog vladara.

Molim Allaha, dž.š., da pomogne islam i muslimane na svakom mjestu i da im podari poštenu i pravednu vlast!