Većina svijeta

Ukoliko nekog posavjetuješ, a on ti odgovori: “…većina svijeta to radi!” –  znaj:

Ukoliko potražiš sintagmu “većina svijeta” u Kur’anu naći ćeš da poslije nje dolazi: “ne zna, je nezahvalna, ne vjeruje” ;

A ako podržiš sintagmu “većina njih” naći ćeš da poslije nje slijedi: ”su griješnici, su neznalice, se okreću od istine, ne razumije, ne čuje’’ ;

Zato ti budi od onih malobrojnih za koje je Allah, dž.š., kazao: “A samo malo je mojih robova koji su zahvalni” ; “sa njim je povjerovao samo mali broj” ; “mnogo ih je među prijašnjim narodima, a malo među potonjim” ;

Drži se puta Istine i nemoj da te obeshrabri malobrojnist  onih koji je slijede.

A skloni se puteva zablude i nemoj da te zavara mnogobrojnost onih koji u propast hrle…