Blago tebi koji sabah-namaz u džematu klanjaš!

Blago tebi koji sabah-namaz u džematu klanjaš!

Sabah-namaz je ispit.

To je prvi ispit kojeg svako od nas svakog jutra polaže. Položio ga je samo onaj koji je ustao iz  postelje i svojim nogama stao u saf sa ostalim klanjačima.

Kada uđeš u džamiju i vidiš mali broj džematlija na sabah-namazu, znaj da je Svevišnji tebe odabrao između toliko muslimana.

Čestitka onome ko je klanjao sabah-namaz u džematu, jer on je u Allahovoj zaštiti sve do noći.

Sabah-namaz u prasak zore je spas ljudima od nedaća.

Koliko je onih koje je sabah-namaz izliječio i njihove grudi od užarene vatre spasio?! Zato zdušno na sabah ustajte i u džemat idite, kako biste stekli nur u kući vječnog užitka.

Obična cipela siromaha na sabahu u džamiji ljepša je od najskupocjenije krune kralja koji (tada) spava.

Svaka čast onome ko sabah namaz redovno u džematu klanja, koga ne budi škola, niti univerzitet, niti posao, nego ljubav prema Vladaru svih vladara grije njegovo srce i pokreće njegove organe.

Raduj se klanjaču sabah-namaza u džematu Allahovom zaštitom i brigom: Ko klanja sabah namaz u džematu, on je u Allahovoj zaštiti do kraja dana.

Raduj se klanjaču sabah-namaza u džematu povećavanjem svoje deređe na Sudnjem danu i brisanjem tvojih grijeha zbog odlaska u džamiju.

Raduj se klanjaču sabah-namaza u džematu radosnoj vijesti o ulasku u džennet: Ko klanja jaciju i sabah (berdejni) ući će u džennet.

Ukoliko spavaš kad hoćeš i ustaješ kad hoćeš, ne vodeći računa o obavljanju namaza u njegovo vrijeme, ostat ćeš u krugu tuge i žalosti, sve dok ti namaz ne postane istinska briga, jer namaz je uvijek zajedno sa uspjehom!

Najbolje nasljedstvo

Mukatil b. Sulejman, r.a., ušao je kod El- Mensura, r.a, kada je ovaj postao halifa, pa mu je El-Mensur rekao: “Posavjetuj me, o Mukatile!” On mu reče: “Hoćeš li da te posavjetujem onim što sam vidio ili onim što sam čuo?” “Onim što si vidio.” Reče on: “O vladaru pravovjernih, Omer b. Abdulaziz je imao 11 muške djece, a iza sebe je ostavio samo 18 dinara. Kefini su kupljeni za pet dinara, kabur je plaćen devet dinara, a ostatak je podijeljen njegovim nasljednicima.
A Hišam b. Abdulmelik je imao, isto tako, 11 muških potomaka, svaki od njih je naslijedio milion dinara. Tako mi Allaha, vladaru pravovjernih, jednog dana sam vidio jednog od sinova Omera b. Abdulaziza kako donira 100 konja za borbu na Allahovom putu, a  jednog od sinova Hišama b. Abdulmelika kako prosi na ulici.”
Mnogi su pitali Omer b. Abdulaziza, kada je bio na smrtnoj postelji: “Šta si ostavio svojoj djeci, o Omere?” On bi odgovarao: “Ostavio sam im takvaluk. Ako budu dobri mu’mini (salihun), Allah će ih uzeti u Svoju zaštitu (jetevellassalihin), a ako ne budu, ja neću da im ostavljam ono što će im pomoći u griješenju.”
Mnogi roditelji cijeli život rade i privređuju da bi obezbijedili budućnost svoje djece, misleći da će im novac obezbijediti sigurnost, a zaboravljaju da je najveća sigurnost kod Svevišnjeg Gospodara.