O danu Ašura iz vjerodostojnih hadisa ukratko saznajemo:
Deseti dan svetog mjeseca muharrema je dan kojeg je postio Poslanik, s.a.v.s. Preporučio je postiti dan prije, a po nekim rivajetima i dan poslije. Nagrada za post tog dana je oprost grijeha za proteklu godinu. To je dan u kojem je Allah, dž.š., spasio Musa’a, a.s., i njegov narod, a uništio Faraona i njegovu vojsku.
Od mnogobrojnih novotarija koje nemaju osnova u sunnetu su:
– Posebna nafila koja se klanja taj dan;
– Kupanje tog dana i čestitanje;
– Spravljanje posebnog jela i njegovo dijeljenje;
– Vjerovanje da će Allah, dž.š., dati posebnu nafaku tokom cijele godine onome ko tog dana posebno počasti svoje bližnje;
– Predaje koje govore o ogromnim nagradama onima koji taj dan isposte;
– Predaje u kojima se govori o tome kako se svakom od poslanika desilo nešto posebno baš na taj dan;
– Obilježavati dan ašure kao dan žalosti u kome se desila Kerbela – ubistvo Husejna, r.a., te oplakivati taj događaj i ostala stradanja ehli bejta, uz obavezno iskazivanje mržnje prema pojedinim ashabima i suprugama Poslanika, s.a.v.s, naročito hazreti Aiši…
Molim Allaha da nas učvrsti na Pravom putu i da primi naša dobra djela i naš post u mjesecu muharremu!
AMIN!