Sreća počinje u zadovoljstvu s onim što imamo

Allah, dž.š. kaže: “ Uzvišen je Onaj u čijoj je ruci vlast – On sve može! –Onaj koji je dao smrt i život da bi iskušao koji od vas će bolje postupati…” (Al-Mulk, 1-2)

A poslanik islama, s.a.v.s., kaže: “Ko zanoći siguran u svome ‘skrovištu’, dobrog zdravlja i ima hrane za taj dan, kao da je njegov cijeli dunjaluk i sve što je na njemu.” (sahih)

Jedan mudrac je lijepo kazao:

“Čudni su ljudi!! Žrtvuju svoje zdravlje kako bi stekli imetak, a kad ga steknu, onda ga potroše da bi vratili zdravlje.

Sa zebnjom gledaju na budućnost, a zaboravljaju sadašnjost, tako da ne uživaju u sadašnjosti, a ni za budućnost nisu sigurni.

Gledaju u ono što drugi imaju, a ne gledaju u ono što oni posjeduju, pa niti steknu ono što drugi imaju, niti uživaju u onome što oni posjeduju.

Oni su stvoreni da ibadet čine, a dunjaluk je njima stvoren, pa su se pozabavili onim što je njima stvoreno od onoga zbog čega su stvoreni.

Zato uživaj u šoljici kahve i budi zadovoljan sa onim što ti je Allah podario!