Naše djelovanje ili djelovanje pod šejtanskim utjecajem?

Imam Ibnul-Kajjim, r.a., je rekao:

Šejtanove spletke prema čovjeku se svode na 6 stvari preko kojih ga zavodi sve dok ne ostvari svoj cilj:

1 – Kufr (nevjerstvo), krivovjerstvo i neprijateljstvo prema Allahu i Njegovom poslaniku. Ukoliko šejtan uspije čovjeka odvesti u spomenuto, on je izvršio svoju zadaću;

2 – Novotarije. Novotarije su draže šejtanu nego grijesi i razvrat;

3 – Ukoliko šejtan ne uspije navesti čovjeka na novotariju, zato što ga je Allah počastio da se čvrsto drži sunneta i čuva novotarija, onda šejtan prelazi na treći stepen, a to su veliki grijesi kojih je, kao što znamo, mnogo;

4- Četvrti stepen jesu mali grijesi koji ukoliko se nagomilaju mogu čovjeka uništiti;

5- Kada ni to ne uspije, šejtan čovjeka pokušava okupirati dozvoljenim stvarima za koje nema kazne, ali nema ni nagrade;

6 – Zadnji stepen je da pokuša da čovjeka okupira onim što je manje važno od onoga što je važnije.

(El-Fevaid, 2/799)

Ovim povodom se sjetih događaja iz naše slavne historije kada je čuveni halifa Harun er-Rešid na svome dvoru petkom poslije džume-namaza primao razne delegacije, u prisustvu svojih saradnika, koje su im pokazivale različita dostignuća, za što bi ih on obilato nagrađivao.

Jedne prilike je došao jedan čovjek koji htio da pokaže Halifi i njegovoj sviti vještinu koju je dugotrajnom upornošću usavršio. Postavio je jednu letvu uspravno, zatim se, pod pravim uglom, udaljio od nje 10 koraka, potom bacio iglu koja se zabola u letvu. Zatim se ponovo udaljio od te igle pod uglom od 90 stepeni 10 koraka i bacio drugu iglu koja se zabola u ušicu prve. To je radio sve dok nije tako zabio desetu iglu, a sve ostale zabodene na letvi. Prisutni su se zadivili njegovoj vještini, a Halifa je, na njihovo iznenađenje, naredio da mu daju 10 zlatnika i da ga udare 10 udaraca bičem. Zlato za vještinu koju je postigao, a bičeve zato što je svoje vrijeme potrošio u beskorisno….
Molim Allaha da nas učini od onih koji će prepoznati šejtanove spletke ne samo kroz grijehe, nego i u trošenju vremena u ono što je beskorisno, ili davanju prednosti onome što je manje važno nad onim što je važnije. Amin!  

Lejletu regaib

Da li mjesec redžeb ima svoje posebne odlike i da li u njemu imaju posebni datumi?

Mjesec redžeb je poseban po tome što je to jedan od četiri sveta mjeseca, po hidžretskom kalendaru, u kojima se kazna za počinjene grijehe uvećava. U vjerodostojnim hadisima se ne prenose nikakve druge odlike ovog mjeseca.

Međutim, u narodu su uobičajene određene aktivnosti koje nemaju nikakva utemeljenja, kao što su:

  • Noć želja (leljetur – regaib) i noćni namaz (salatur – regaib) uoči prvog petka u mjesecu redžebu koji se klanja za ispunjenje želja. Muhaddisi se slažu da je hadis koji opisuje način obavljanja tog namaza izmišljen.
  • Isra i mi’radž. Postoje određene predaje, koje nisu utemeljene, da se mi’radž desio 27. noći mjeseca redžeba. Zato obilježavanje te noći na poseban način nema nikakva utemeljenja.
  • Post i i’tikaf. Također, postoje neke predaje po kojima se posebno nagrađuje post i i’tikaf u mjesecu redžebu, što nema nikakva utemeljenja u vjerodostojnim hadisima. Naravno, ostaje da je lijepo i poželjno postiti u redžebu, kao i u svakom drugom mjesecu, ponedeljak i četvrtak, te bijele dane – 13, 14, 15. dan u hidžretskom mjesecu.
  • Umra u redžebu. Nema vjerodostojnih predaja da je Poslanik, s.a.v.s., učinio umru u mjesecu redžebu i da je zbog toga umra u ovom mjesecu posebno značajna.
  • Zekat u redžebu. U pojedinim dijelovima islamskog svijeta praksa pojedinih je da svoj zekat izdvajaju u mjesecu redžebu i da je tada izdvajanje zekata sevapnije. Takva praksa nema utemeljenja u sunnetu, niti prvoj generaciji muslimana.
  • Nema posebno značajnih datuma u mjesecu redžebu. Pojedini prenose predaje koje govo re o tome kako su se u mjesecu redžebu desili veliki historijski događaji. Tako se prenosi da je Poslanik, s.a.v..s., rođen u prvoj noći mjeseca redžeba što, također, nema utemeljenja u vjerodostojnoj predaji.
  • Na kraju: Nažalost, danas se kod nas neke od ovih novotarija prakticiraju iz razloga što su postale dio naše tradicije, te se mnogi ne usuđuju da ih okarakterišu kao novotarije i praktikuju ih “radi mira u kući”, iako znaju da one nemaju utemeljenja u islamu.

Molim Allaha, dž.š., da nas učini sljedbenicima Istine i da nam podari snage da na njoj ustrajemo! Amin!