Ti si sam po sebi čudan svijet II

Ako 99 puta uradiš kako treba, a samo jednom pogrešno, ljudi će te ukoriti za ono jedno, a zaboraviti 99 –  takvi su ljudi.
A Ako 99 puta pogriješiš, a samo jednom uradiš dobro, Allah će ti oprostiti onih 99, a primiti ono jedno – to je Allah.
Pa zašto onda trčimo za ljudima, a bježimo od Allaha?!
U dostojanstvo spada i da se nekada predaš i mirno povučeš, jer će tvoj ostanak sa onima koji ne znaju vrijednost dostojanstva, narušiti tvoje dostojanstvo.
Našim riječima su potrebni advokati; mi ih izgovorimo nevino, drugi ih razumiju tako podlo.
Griješe kada kažu: ”Svijet se promijenio!” –  svijet se nije promijenio, svijet uopšte nije pametan pa da spoznaje i mijenja se. Srca, moral, narav i principi ljudi se mijenjaju.
Nisam našao bolji opis za život od onoga koji kaže da život čine iskustva, ako ne naučiš od prvog udarca, onda zaslužuješ drugi.
Ako te nekada upitaju zašto si tužan, ti budi iskren i reci: ”Zato što malo istigfar činim i Kur’an slabo otvaram…”
Jedan tvoj namaz će sigurno biti posljednji, nakon kojeg ćeš napustiti dunjaluk, zato čuvaj svaki namaz i na najbolji način ga obavljaj, jer ne znaš koji će ti biti posljednji.
Kako su lijepi stari ljudi, zaborav ih osvaja u svim stvarima, izuzev zikrullaha.
Svi smo mi šuplji od mahana, da nije ogrtača od Allaha koji se zove “sitr”, naši vratovi bi se slomili od silnoga stida.
Reci Elhamdulilah, kad ti je najteže, ali i najdraže, kad si u tuzi, veselju, srdžbi i šutnji… Reci Elhamdulillah iz sveg srca i stalno ponavljaj, tako nikada nećeš kloniti, bez obzira u kakvoj se situaciji našao. Elhamdulillah.
Niko nije milostiviji od Allaha prema nama. Allah vam uslišao dove, zaštitio vas od nedaća i uzdigao vas na Zemlji i nebesima!
Amin!
(Ali Tantavi, r.a.)