Allahovi zakoni se ne mijenjaju!

Kada su raskoš i rasipništvo u Iraku (u abbasijskom periodu) dosegli tu mjeru da hranu koju stave na sofru nisu vraćali u kuhinju, nego sav ostatak odmah bacali u smeće, te uopće nisu znali za pojam “hrana od jučer”, Allah ih je iskušao opsadom punih 10 godina. Bili su tako gladni da su od hljeba jeli samo stari suhi crni hljeb. Od gladi i bolesti umrlo im je dva miliona djece... Kada sam svojim očima u Damasku i njegovim predgrađima vidio gomile bačeno

Sreća počinje u zadovoljstvu s onim što imamo

Allah, dž.š. kaže: “ Uzvišen je Onaj u čijoj je ruci vlast – On sve može! –Onaj koji je dao smrt i život da bi iskušao koji od vas će bolje postupati...” (Al-Mulk, 1-2) A poslanik islama, s.a.v.s., kaže: “Ko zanoći siguran u svome ‘skrovištu’, dobrog zdravlja i ima hrane za taj dan, kao da je njegov cijeli dunjaluk i sve što je na njemu.” (sahih) Jedan mudrac je lijepo kazao: “Čudni su ljudi!! Žrtvuju svoje zdravlje kako bi stekli imetak, a kad ga

Riječ-dvije o turbetima

Turbeta su prisutna na našim prostorima od samog početka islama. Postala su sastavni dio naše tradicije, iako nemaju nikakvog uporišta u islamu. Turbeta se danas tretiraju različito: od onih koji ih i dalje smatraju svetištima, preko onih koji u njima ne vide neki poseban problem, do onih koji ih smatraju mjestima gdje se čini otvoreni širk Svevišnjem Gospodaru. Obzirom da su sva turbeta kod nas u vlasništvu Islamske zajednice, smatram da je vrijeme da se

Uradi ono što ti možeš!

Odluka predsjednika SAD-a da prizna Jeruzalem kao glavni grad Izraela jeste samo potvrda da moćnici koji danas vladaju svijetom odlučno realiziraju svoje unaprijed zacrtane ciljeve, bez obzira kakve i kolike negativne posljedice će to prouzrokovati u svijetu. Ti njihovi potezi obaraju sve mitove o pravdi, jednakosti, slobodi, humanosti... Međutim, on to ne bi mogao uraditi da nije stanje muslimana ovakvo kakvo jeste. Dok se vladari muslimanskih (naroči

Upoznaj se sa sudnicom na Sudnjem danu prije nego što staneš pred nju!

1 – Nema tajnih dosijea. “Svakom ćemo na Sudnjem danu knjigu njegovih djela otvorenu dati.” (17:14) 2 – Dolazak pod pojačanim obezbjeđenjem. “I svako će doći a sa njim i vodič i svjedok.” (50:21) 3 – Nepravda je nemoguća. “A  Allah nije nepravedan prema robovima Svojim.” (3:183) 4 – Tamo neće biti advokata da te brani. “Čitaj knjigu svoju, dosta ti je danas što ćeš svoj račun polagati.” (17:14) 5 – Mito i “veza” su nemogući. “Na...

Bili smo veliki ummet, a danas ubijamo jedni druge

Ide glasnik ulicom i viče: “Ko hoće da se oženi, oženit ćemo ga! Ko hoće da pravi kuću, napravit ćemo mu kuću! Ko je dužan, isplatit ćemo njegov dug! Ko hoće da obavi hadždž ili umru, povest ćemo ga!” Ove izjave nisu izrečene u našem vremenu, vremenu evropskog prosperiteta, niti u naftom bogatim zemljama!? To je izrekao taj čuveni vladar koji je preselio sa ovog svijeta sa samo 40 godina. Došli su halifi Omeru b. Abdulazizu sa prikuplj

Šta poslije ramazana?

Evo, mubarek mjesec ramazan je prošao. Blago onom ko je u njemu osjetio istinsku slast u pokornosti Allahu, dž.š. - onom ko je osjetio slast života u sjeni Kur’ana. Upitali su Abdullaha b. Mes’uda kako su ashabi dočekivali mjesec ramazan, pa je odgovorio: “Ashabi su sa zebnjom u srcu dočekivali mubarek ramazan od straha da u njihovim srcima nije ostalo i koliko trun zlobe prema bilo kome.” Ashabi su bili duboko svjesni veličine ramazana i nastojali da u

Ramazan i ostali mjeseci

Dvanaest mjeseci su kao dvanaest sinova Jakuba, a.s. Mjesec ramazan među njima je kao Jusuf među svojom braćom. Kao što je Jusuf najdraži Jakubu, tako je ramazan najdraži Allahu. Jusufova braća su došla Jusufu oslanjajući se njega da će im pomoći da isprave svoje greške, koje su prema njemu i inače učinili, pa ih je on lijepo dočekao i popravio njihovo stanje. Nahranio ih je dok su bili gladni i dozvolio im da se vrate. Tako je jedan popravio s

Ogovaranje (gibet) i potvora

Braćo i sestre, stanje muslimana danas više je nego zabrinjavajuće. Svako od nas dužan je da analizira naše stanje i da se potrudi da dođe do uzroka ovakvog stanja kako bi sačinili adekvatan plan za njegovo otklanjanje. Ukoliko tu analizu napravimo kroz prizmu Kur’ana, pronaći ćemo jasne odgovore. Većina naših današnjih problema uzrokovana je: Udaljenošću od Allaha i Njegove upute; Zanemarivanjem namaza; Nekorektnim odnosom prema roditeljima i s

Veliki savjeti sure Hudžurat

Staklo se razbije i glas razbijanja stakla brzo nestane, ali ostaju komadići stakla koji ranjavaju onoga ko ih dotakne. Isto tako je i sa uvredljivim govorom, brzo se završi, ali bol u srcu ostaje dugo... Zato govori samo ono što je hajr! Pridržavaj se devet savjeta za ophođenje sa drugima koje nam donosi sura Al-Hudžurat: 1- Dobro provjerite vijest! 2 – Izmirite ih! 3 – Budite pravedni! 4 -  Neka se jedni drugima ne rugaju! 5 - Ne