• Gubitnik je onaj koji zna da vrijeme duha-namaza traje (približno) 6 sati, a ne odvoji 5 minuta koliko je potrebno da klanja dva rekata duha-namaza, koji su sadaka za 360 dijelova ljudskog tijela!
  • Gubitnik je onaj koji zna da noć traje (približno) 11 sati, a nije u stanju da odvoji 5 minuta za noćni namaz!
  • Gubitnik je onaj koji zna da dan i noć traju 24 sahata, a nije u stanju da prouči džuz Kur’ana, za što mu ne treba više od 30 minuta!
  • Istinski gubitnik je onaj koji zna da mu je Allah dao jezik koji se ne može umoriti, a Allaha nikako ne spominje!
  • Istinski gubitnik je onaj koji zna da Allah, dž.š., onome ko klanja 12 rekata dnevno, mimo farza, sagradi kuću u džennetu, a prođe sedmica, mjesec, pa možda i godina a da ne zaradi kuću u džennetu!
  • Istinski gubitnik je onaj ko zna da sadaka umanjuje srdžbu Gospodara, a ne dijeli bar nešto od svog imetka!
  • Istinski gubitnik je onaj koji zna da lijepo ponašanje povećava čovjekovu deredžu u džennetu, a ne trudi se da uljepša svoje ponašanje da bi udovoljio svom Gospodaru!
  • Istinski gubitnik je onaj koji zna da će čovjek biti proživljen sa onima koje voli, a ne voli dobre ljude kako bi u njihovom društvu bio proživljen!

I tako prolazi život, a mi ostajemo u gafletu!

Iz navedenog vidimo koliko gubimo ako propustimo svakodnevne prilike koje nam Svevišnji Gospodar nudi, kao neobavezna dobrovoljna djela. A kakav je tek gubitnik onaj koji (redovno)  ne obavlja namaz, ne daje zekat, ne obavi hadždž i druge naredbe?!

Molim Allaha da nam pomogne da Ga što češće spominjemo, Njemu se što više zahvaljujemo i da Ga na najljepši način obožavamo! Amin!